رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل منصوب شد

تاریخ انتشار مقاله: 1398-03-20
نویسنده :
منبع :
بازدید : 23
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل منصوب شد

به گزارش شاتا، رضا رحمانی در حکم صادره تصریح کرده است: مقتضی است براساس وظایف و تکالیف ابلاغی، نسبت به برنامه ریزی و طراحی شیوه های روز آمد، بهره گیری از توان علمی و تخصصی نیروی انسانی و سازماندهی امکانات و ظرفیت های موجود، در راستای تحقق اهداف سازمانی اقدام کنید.

وی در این حکم ایجاد تحرک و پویایی در نهادهای صنعتی، معدنی و تجاری از طریق ارتقای دانش فنی، تعامل و همکاری مناسب با تشکل های تخصصی غیردولتی و مردم نهاد، شناسایی و ساماندهی واحدها و طرح های صنعتی، معدنی و تجاری منطقه، ارتقای نظام مهندسی صنعت و معدن برای تولید صادرات محور با هدف افزایش توان ارزآوری، مورد تأکید قرار داده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین آورده است: بدیهی است هماهنگی و تعامل مناسب با دستگاه های حاکمیتی و اجرایی، هماهنگ سازی و تقویت تشکل های تخصصی غیردولتی، بهره گیری از ظرفیت ها و نظارت مؤثر بر فعالیت های اقتصادی، دستیابی به اهداف تعیین شده را بیش از پیش محقق خواهد ساخت.

رحمانی در حکم صادره تاکید کرده است: انتظار دارم با تکیه بر اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی، ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات و با برنامه ریزی و نظارت صحیح و اتخاذ تصمیم اصولی و به هنگام، در جهت ایفای وظایف، اقدام کنید.